Journal of fish nutrition volume 1 number 1 2021

DOI: https://doi.org/10.29303/jfn.v1i1

Published: 2021-06-30

PEMANFAATAN TEPUNG DAUN TURI DALAM PAKAN UNTUK KUALITAS WARNA DAN PERTUMBUHAN IKAN RAINBOW KURUMOI (Melanotaenia parva)

Nina Meilisza, Etyn Yunita, Siti Murniasih, Rina Hirnawati, Lili Sholichah, Sukarman, Deska Ulul Muta’al