Journal of Fish Nutrition

Vol. 1 No. 1 (2021): journal of fish nutrition

Journal of fish nutrition volume 1 number 1 2021

Published: 2021-06-30

PEMANFAATAN TEPUNG DAUN TURI DALAM PAKAN UNTUK KUALITAS WARNA DAN PERTUMBUHAN IKAN RAINBOW KURUMOI (Melanotaenia parva)

Nina Meilisza, Etyn Yunita, Siti Murniasih, Rina Hirnawati, Lili Sholichah, Sukarman, Deska Ulul Muta’al
View All Issues