Akbar, K., A. Jaelani, B. M. Alambana, S. S. Athuri, D. W. Cahyani, R. Arianti, A. Maylani, F. A. Hasanah, I. Riswana, M. W. Suwito, and A. Setiawan. “PEMBERDAYAAN UMKM DAN PENINGKATAN VALUE ADDED (NILAI TAMBAH) PRODUK TEMPE MELALUI INOVASI OLAHAN TEMPE UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KEROYA”. Jurnal Wicara Desa, Vol. 1, no. 1, Feb. 2023, pp. 1-11, doi:10.29303/wicara.v1i1.2384.