Sri Anggreni Laraswaty, I. N., and E. Jaya Subadi. “TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”. Private Law, Vol. 1, no. 3, Oct. 2021, pp. 4512-519, doi:10.29303/prlw.v1i3.426.