Virnanda, F., and D. Wagian. “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA”. Private Law, Vol. 3, no. 3, Oct. 2023, pp. 845-53, doi:10.29303/prlw.v3i3.3499.