[1]
F. Virnanda and D. Wagian, “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA”, prlw, vol. 3, no. 3, pp. 845-853, Oct. 2023.