Virnanda, F. and Wagian, D. (2023) “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA”, Private Law, 3(3), pp. 845-853. doi: 10.29303/prlw.v3i3.3499.