Jihad, A. and Jaya Subadi, E. (2022) “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Dalam Layanan Jasa Kontraktor Antara PT. Permata Karya Lombok Dengan PT. Jaya Raharja”, Private Law, 2(2), pp. 495-503. doi: 10.29303/prlw.v2i2.1189.