Sri Anggreni Laraswaty, I Nyoman, and Eka Jaya Subadi. 2021. “TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”. Private Law 1 (3), 4512-519. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426.