Virnanda, Fajar, and Diangsa Wagian. 2023. “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA”. Private Law 3 (3), 845-53. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3499.