SRI ANGGRENI LARASWATY, I. N.; JAYA SUBADI, E. TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). Private Law, v. 1, n. 3, p. 4512-519, 29 Oct. 2021.