VIRNANDA, F.; WAGIAN, D. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA. Private Law, v. 3, n. 3, p. 845-853, 31 Oct. 2023.