Sri Anggreni Laraswaty, I. N., & Jaya Subadi, E. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). Private Law, 1(3), 4512-519. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426