(1)
Virnanda, F.; Wagian, D. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA. prlw 2023, 3, 845-853.