Sulistiyono, Heri, Yusron Saadi, Hartana, Eko Pradjoko, Made Mahendra, and Julkifli. 2024. “Desa Labuhan Haji Tangguh Bencana Tsunami”. Portal ABDIMAS 2 (1), 54-63. https://doi.org/10.29303/portalabdimas.v2i1.4388.