1.
Pepadu J, Hasanuddin H, Jauharlina J, Sofyan S, Rusdi MR. PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH. pepadu [Internet]. 2023Apr.14 [cited 2024Jun.20];3(2):160-5. Available from: https://journal.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/2465