Pepadu, Jurnal, Indana Eva Ajmala, Rina Lestari, Prima Belia Fathana, and Moulid Hidayat. “SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT”. Jurnal Pepadu 4, no. 1 (January 31, 2023): 49-52. Accessed July 15, 2024. https://journal.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/2236.