Pepadu, J., A. Nikmatullah, S. T., F. A., O. I., M. A., M. Hardriansyah, B. Y. A. R., A. I. A., I. A. V. M. P., Z. A., M. Y. A., E. A. Z., and S. N. “OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DESA DASAN TERENG, KECAMATAN NARMADA”. Jurnal Pepadu, Vol. 3, no. 2, Apr. 2023, pp. 311-20, doi:10.29303/pepadu.v3i2.2487.