Pepadu, J., S. E. Anjarwani, B. Irmawati, M. A. Albar, R. Afwani, and N. Agitha. “PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR”. Jurnal Pepadu, Vol. 3, no. 2, Apr. 2023, pp. 229-36, doi:10.29303/pepadu.v3i2.2473.