Pepadu, J., H. Hasanuddin, J. Jauharlina, S. Sofyan, and M. R. Rusdi. “PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH”. Jurnal Pepadu, Vol. 3, no. 2, Apr. 2023, pp. 160-5, doi:10.29303/pepadu.v4i2.2465.