Pepadu, J., S. Sarkono, E. Hidayati, B. F. Suryadi, and F. Faturrahman. “PENDAYAGUNAAN LIMBAH GERGAJIAN KAYU SEBAGAI MEDIUM BUDIDAYA JAMUR TIRAM PADA KELOMPOK PEMUDA TANI DI DESA PENIMBUNG LOMBOK BARAT”. Jurnal Pepadu, Vol. 4, no. 2, Feb. 2023, pp. 221-8, doi:10.29303/pepadu.v4i2.2284.