Pepadu, J., E. Triani, I. E. Ajmala, E. A. Yuliyani, R. H. Setyorini, and D. Handito. “Edukasi Dan Praktik Etika Batuk Yang Benar Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Pada Siswa Sekolah Dasar Di Pesisir Pantai”. Jurnal Pepadu, Vol. 2, no. 2, Apr. 2021, pp. 194-8, doi:10.29303/pepadu.v2i2.2185.