[1]
J. Pepadu, F. Azhar, A. R. Scabra, and D. P. Lestari, “PENANGGULANGAN PENYAKIT BAKTERIAL PADA IKAN NILA MENGGUNAKAN EKSTRAK DAUN SIRIH (Piper betle L.) DI DESA GONTORAN LOMBOK BARAT”, pepadu, vol. 3, no. 2, pp. 287-291, Apr. 2023.