[1]
J. Pepadu, S. E. Anjarwani, B. Irmawati, M. A. Albar, R. Afwani, and N. Agitha, “PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR”, pepadu, vol. 3, no. 2, pp. 229-236, Apr. 2023.