[1]
J. Pepadu, H. Hasanuddin, J. Jauharlina, S. Sofyan, and M. R. Rusdi, “PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH”, pepadu, vol. 3, no. 2, pp. 160-165, Apr. 2023.