[1]
J. Pepadu, S. Sarkono, E. Hidayati, B. F. Suryadi, and F. Faturrahman, “PENDAYAGUNAAN LIMBAH GERGAJIAN KAYU SEBAGAI MEDIUM BUDIDAYA JAMUR TIRAM PADA KELOMPOK PEMUDA TANI DI DESA PENIMBUNG LOMBOK BARAT”, pepadu, vol. 4, no. 2, pp. 221-228, Feb. 2023.