[1]
J. Pepadu, I. W. Joniarta, M. Wijana, I. K. Wiratama, and I. D. K. Okariawan, “REVITALISASI PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA KREATIF KERAJINAN KULIT KERANG MUTIARA ‘CONCHA’ HANDYCRAFT”, pepadu, vol. 4, no. 2, pp. 179-187, Feb. 2023.