[1]
J. Pepadu, I. E. Ajmala, R. Lestari, P. B. Fathana, and M. Hidayat, “SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT”, pepadu, vol. 4, no. 1, pp. 49-52, Jan. 2023.