[1]
J. Pepadu, S. A. Hidayati, S. Wahyulina, E. Suryani, and G. A. S. Oktariyani, “ENTREPRENEURSHIP DENGAN PENGOLAHAN JANTUNG PISANG MENJADI ABON UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA KOTARAJA LOMBOK TIMUR”, pepadu, vol. 2, no. 2, pp. 183-190, Apr. 2021.