Pepadu, J., Azhar, F., Scabra, A. R. and Lestari, D. P. (2023) “PENANGGULANGAN PENYAKIT BAKTERIAL PADA IKAN NILA MENGGUNAKAN EKSTRAK DAUN SIRIH (Piper betle L.) DI DESA GONTORAN LOMBOK BARAT”, Jurnal Pepadu, 3(2), pp. 287-291. doi: 10.29303/pepadu.v3i2.2483.