Pepadu, J., Anjarwani, S. E., Irmawati, B., Albar, M. A., Afwani, R. and Agitha, N. (2023) “PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR”, Jurnal Pepadu, 3(2), pp. 229-236. doi: 10.29303/pepadu.v3i2.2473.