Pepadu, J., Hasanuddin, H., Jauharlina, J., Sofyan, S. and Rusdi, M. R. (2023) “PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH”, Jurnal Pepadu, 3(2), pp. 160-165. doi: 10.29303/pepadu.v4i2.2465.