Pepadu, J., Ajmala, I. E., Lestari, R., Fathana, P. B. and Hidayat, M. (2023) “SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT”, Jurnal Pepadu, 4(1), pp. 49-52. doi: 10.29303/pepadu.v4i1.2236.