Pepadu, Jurnal, Sri Endang Anjarwani, Budi Irmawati, Moh. Ali Albar, Royana Afwani, and Nadiyasari Agitha. 2023. “PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR”. Jurnal Pepadu 3 (2), 229-36. https://doi.org/10.29303/pepadu.v3i2.2473.