Pepadu, Jurnal, Kisman Kisman, Uyek Malik Yakop, A. Farid Hemon, B. Erna Listiana, and Suprayanti Martia Dewi. 2023. “PENGGUNAAN SISTEM TUMPANG SISIP KEDELAI DENGAN JAGUNG UNTUK MENCAPAI IP300 DI LAHAN TADAH HUJAN LOMBOK SELATAN”. Jurnal Pepadu 3 (2), 210-22. https://doi.org/10.29303/pepadu.v3i2.2471.