Pepadu, Jurnal, Hasanuddin Hasanuddin, Jauharlina Jauharlina, Sofyan Sofyan, and Muhammad Rusdi Rusdi. 2023. “PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH”. Jurnal Pepadu 3 (2), 160-65. https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i2.2465.