Pepadu, Jurnal, Indana Eva Ajmala, Rina Lestari, Prima Belia Fathana, and Moulid Hidayat. 2023. “SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT”. Jurnal Pepadu 4 (1), 49-52. https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2236.