Pepadu, Jurnal, Siti Aisyah Hidayati, Sri Wahyulina, Embun Suryani, and Gusti Ayu Sri Oktariyani. 2021. “ENTREPRENEURSHIP DENGAN PENGOLAHAN JANTUNG PISANG MENJADI ABON UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA KOTARAJA LOMBOK TIMUR”. Jurnal Pepadu 2 (2), 183-90. https://doi.org/10.29303/pepadu.v2i2.2183.