Sutresna, I Wayan, Sumarjan Sumarjan, Uyek Malik Yakop, I Wayan Sudika, and Dwi Ratna Anugrahwati. 2022. “PENERAPAN PAKET TEKNOLOGI JAGUNG MANIS (Zea Mays Saccharata Sturt) DI DESA OMBE KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT”. Jurnal Pepadu 3 (3), 366-71. https://journal.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/1966.