PEPADU, J.; ANJARWANI, S. E.; IRMAWATI, B.; ALBAR, M. A.; AFWANI, R.; AGITHA, N. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR. Jurnal Pepadu, v. 3, n. 2, p. 229-236, 14 Apr. 2023.