PEPADU, J.; KISMAN, K.; YAKOP, U. M.; HEMON, A. F.; LISTIANA, B. E.; DEWI, S. M. PENGGUNAAN SISTEM TUMPANG SISIP KEDELAI DENGAN JAGUNG UNTUK MENCAPAI IP300 DI LAHAN TADAH HUJAN LOMBOK SELATAN. Jurnal Pepadu, v. 3, n. 2, p. 210-222, 14 Apr. 2023.