PEPADU, J.; HASANUDDIN, H.; JAUHARLINA, J.; SOFYAN, S.; RUSDI, M. R. PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH. Jurnal Pepadu, v. 3, n. 2, p. 160-165, 14 Apr. 2023.