PEPADU, J.; ARTAYASA, I. P.; MUHLIS, M.; HADIPRAYITNO, G.; SUKARSO, A. PENYULUHAN PEMANFAATAN VIDEO ANIMASI UNTUK PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI COVID-2019 DI SMPN 3 MATARAM. Jurnal Pepadu, v. 3, n. 1, p. 82-90, 30 Jan. 2022.