PEPADU, J.; AJMALA, I. E.; LESTARI, R.; FATHANA, P. B.; HIDAYAT, M. SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT. Jurnal Pepadu, v. 4, n. 1, p. 49-52, 31 Jan. 2023.