Pepadu, J., Hasanuddin, H., Jauharlina, J., Sofyan, S., & Rusdi, M. R. (2023). PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH. Jurnal Pepadu, 3(2), 160-165. https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i2.2465