Pepadu, J., Ajmala, I. E., Lestari, R., Fathana, P. B., & Hidayat, M. (2023). SEMINAR AWAM: KENALI ASMA DAN TANGANI DENGAN TEPAT. Jurnal Pepadu, 4(1), 49-52. https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2236