Pepadu, J., Rahman, I., Amrullah, Z., Sutono, B., Kurniawan, A., Hasanah, B. H. H., & Elmazani, B. (2021). UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 MELALUI PENDEKATAN PREVENTIF DAN PERSUASIF DI KECAMATAN SAKRA BARAT, LOMBOK TIMUR. Jurnal Pepadu, 2(2), 240-245. https://doi.org/10.29303/pepadu.v2i2.2193