(1)
Pepadu, J.; Anjarwani, S. E.; Irmawati, B.; Albar, M. A.; Afwani, R.; Agitha, N. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING P A D A GURU SEKOLAH DASAR. pepadu 2023, 3, 229-236.