(1)
Pepadu, J.; Hasanuddin, H.; Jauharlina, J.; Sofyan, S.; Rusdi, M. R. PENGGUNAAN LALANDAK SEBAGAI PENGENDALI GULMA SECARA MEKANIS PADA TANAMAN PADI SAWAH. pepadu 2023, 3, 160-165.