(1)
Pepadu, J.; Artayasa, I. P.; Muhlis, M.; Hadiprayitno, G.; Sukarso, A. PENYULUHAN PEMANFAATAN VIDEO ANIMASI UNTUK PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI COVID-2019 DI SMPN 3 MATARAM. pepadu 2022, 3, 82-90.